PDB®

Praktijkdiploma Boekhouden

Inhoud

De cursus Praktijkdiploma boekhouden bestaat uit drie onderdelen:

Bedrijfsadministratie niveau 4

Dit gedeelte is overwegend boekhoudkundig van aard en bestaat onder meer uit journaliseren van kosten, opbrengsten, voorraadmutaties, facturen, creditfacturen, voorzieningen, oninbare vorderingen, omzetbelastingen, aankoop en verkoop van vaste activa en correcties van fouten.

Kostencalculatie niveau 4

Kostprijsberekening, berekening verkoopprijs, berekening resultaat, berekening break-evenpoint, berekening afschrijvingskosten en intrestkosten.

Financiering niveau 4

Het maken van berekeningen op het gebied van intrest, kengetallen (met betrekking tot rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, debiteuren, crediteuren en voorraden) en het berekenen van indexcijfers.

De cursus voor het Praktijkdiploma boekhouden (PDB®) is een bedrijfsadministratieve opleiding op mbo-niveau 4 die in het bedrijfsleven zeer populair is. Dit diploma betekent voor velen de start van een mooie carrière op administratief gebied.

Iets voor u?     

U bent werkzaam in een administratief beroep en u wilt doorgroeien naar een hogere functie.

U wilt gaan werken in een administratief beroep op een hoger niveau dan het basisniveau.

Vooropleiding 

Er zijn geen diploma’s vereist om met PDB® te kunnen starten, maar uw kennis dient op het niveau te zijn van de diploma’s Basiskennis boekhouden (BKB®) en Basiskennis calculatie (BKC®) of een andere gelijkwaardige opleiding.

Indien u vragen heeft over de toelating tot de opleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB®) of als u een studieadvies wilt dan kunt u contact opnemen met Ed van Hoolwerff: 0251 – 881275 / 06 – 30534288 of edvanhoolwerff@online.nl (vermeld in uw e-mail de telefoonnummers waarop u overdag en ’s avonds bereikbaar bent).

Afsluiting        

Elk onderdeel wordt afgesloten met een landelijk examen van de Associatie voor Examinering. Als u een voldoende heeft behaald voor een onderdeel, dan ontvangt u voor dat onderdeel een Associatiecertificaat. Als u alle drie de certificaten heeft behaald, dan ontvangt u van De Associatie voor Examinering het Praktijkdiploma Boekhouden.

Vervolgopleiding        

Een goede vervolgopleiding is de opleiding Moderne bedrijfsadministratie (MBA).

Cursuslocatie, tijdstip en kosten

De cursus wordt gegeven in Heemskerk. U kunt de lessen ook online volgen.

Kijk voor de startdatum, de lestijden en de kosten op het cursusrooster.

Naast de lessen dient u nog rekening te houden met 3 uur huiswerk per week.

Indien u alleen de lessen examentraining wilt volgen, klik dan hier voor meer informatie.

Inschrijven.

U schrijft zich in door het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier naar het daarop vermelde adres te sturen.

Download hier voor de studievoorwaarden:

Studievoorwaarden

1 bestand 163.30 kb